Reparació de bombes d'aigua

En el nostre taller realitzem de manera INTEGRA, AUTÒNOMA I FIABLE totes les fases de la reparació.

Reparem, ajustem i implementem aplicacions especials com: sobredimensionat de motors, retocat de turbines i ajust de corbes, aplicacions especials de pintura per a ambients corrosius, recobriments ceràmics per impulsors i peces sotmeses a una abrasió elevada, rebobinats a tensions especials, reconstrucció i rectificat d'eixos i allotjaments, estudi i muntatge de tanques mecàniques especials en funció del fluid i l'aplicació, customització de bombes amb mesures de canya especials, ports de connexió a mida, motors a 60hz, etc.

Aquest servei es produeix en les següents àrees:

ÀREA DE NETEJAMàquina per neteja amb aigua a alta pressió i màquina de raig de sorra per a neteja de peces per abrasió.

ÀREA DE MECANITZATTrepants, premsa hidràulica, torn i fresa per mecanitzat i fabricació de peces.

ÀREA de rebobinat de motorsSubmergibles i de superfície amb cable enfundat i fil de coure envernissat.

ÀREA DE SOLDADURA


ÀREA DE REPARACIÓBancs de treballs amb les eines específiques per a cada aplicació: bombes d'aigües residuals, de recirculació , de pou, dosificadores, etc.

ÀREA DE PROVES I ACABATSBanc de proves hidràuliques amb cabalímetres per a test de rendiments.
Mur filtrant de pintura i mesurador de gruixos per a una millor aplicació d'un acabat de protecció.

Per al Servei a domicili comptem amb:

FURGONETES TALLER totalment equipades amb eines de mà, compressor etc.

MESURADOR DE GASOS I EQUIP DE RESPIRACIÓ , imprescindibles per a reparacions en entorns amb perill de presència de gas.

ALINEADOR LASER. ESCALFADOR SKF per a la substitució de rodaments.

TMB SERHID

Pol. Ind. Pla d'En Coll, C/ Mig 18
08110 · Montcada i Reixac
Barcelona - España

Tel: +34 935 751 336

[email protected]

Les nostres instal·lacions